Dadasaheb Tare Charitable Trust, Achalpur

गुगल नकाशात - संस्थेचे ऑफिस

 

नकाशाची जागा

संपर्कासाठी पत्ता

 • Img

  संस्थेचा पत्ता :

  "श्री. दादासाहेब तारे चेरीटेबल ट्रस्ट ".
  द्वारा. श्री. श्रीपाद कृष्णराव तारे.
  सावरकर नगर , बिलनपुरा , अचलपूर शहर,
  ता. अचलपूर, जि.अमरावती.

 • Img

  ई-मेल आयडी :


  Contact@dtctachalpur.com


 • Img

  दूरध्वनी क्रमांक :

  कार्यालय : (०७२२३) २५१२८९२
  फॅक्स क्र. : (०७२२३) २५१०५५
  य.च.मु.विद्यापीठ : (०७२२३) २५२३४४४